Riskutbildning del 2 - Risktvåan för B-körkort (halkbanekörning)

Halkbana är del 2 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort (riskutbildning del 1 är Riskettan).

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hantera riskfyllda situationer, främst manövrering på halt underlag.

Utbildningen tar 3-4 timmar att genomföra och jag åker till Ljungby Trafikövningsbana. I regel åker du med 3 andra elever och mig.

När är det dags för halkbana och vilka är kraven?

Du ska kunna köra bra

Jag kan boka en halkbanetid åt dig när jag har gjort bedömningen att du är redo.

Inga tydliga krav

Riskutbildningen har inga konkreta krav för godkännande, utan är du bara med och följer instruktionerna ska du bli godkänd. Ett av Transportstyrelsens mål med halkbanekörningen är faktiskt att du ska misslyckas med momenten några gånger för att du ska få känna på konsekvenserna av att överskatta sin prestationsförmåga.

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år. 

Hur det går till på halkbanan?

Olika halkbanor har olika rutiner, men här kommer en generell bild av hur utbildningen kan gå till:

Introduktion, teori och andra övningar

  • Legitimationskontroll (du måste kunna legitimera dig för att halkbanan ska kunna registrera ditt deltagande hos Transportstyrelsen).

  • Introduktion, alkotest, syfte och mål.

  • Du får testa hur det känns att krocka i cirka 7 km/h genom att åka i en stol ner för en liten ramp. Frivilligt moment.

  • Du får testa att ta dig ur en upp- och nedvänt bil. Frivilligt moment.

  • Diskussion och reflektion.

Själva halkkörningen

Körning är indelad i olika moment (varje moment görs flera gånger):

  • Slalomkörning mellan koner.

  • Bromsningsövningar (både halt och torrt underlag).

  • Sväng i hal kurva.

  • Undanmanöver; väja för ett hinder.

För att riskutbildningen ska vara giltig måste utbildaren ha godkänts av Transportstyrelsen.

På halkbanan kommer du köra själv i "din" bil och halkbaneinstruktören kommer ger dig anvisningar med en "walkie-talkie" som du kan höra via en högtalaren i bilen. Halt väglag blir det genom is under den kalla årstiden, annars sprutar man med vatten så det blir vattenplaning på banan.

​Priset för att åka till halkbanan är 2 800 kr. I priset ingår ca 40 minuter övningskörning antingen till Ljungby eller hem från Ljungby, när möjlighet ges tränar vi på att göra omkörningar. Vägen till Ljungby ger bra möjligheter till det då det delvis är motorväg och motortrafikled/"2 + 1-väg".  På halkbanan blir det fika under en paus och efter halkbanan åker vi in till Ljungby Centrum och äter på en restaurang. Så i priset (2 800 kr) ingår fika, ca 40 minuter körlektion, halkbanekörning och lunch. 

Vi brukar åka kl 8.20 från Åseda och är tillbaka ca kl 17.00. 

Betalningen ska ske med swish 123 303 1382 eller bankgiro 556-5973 innan kursen.