Risk 2:an

Halkbana – riskutbildning del 2 för B-körkort                                                   

Halkbana är del 2 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort (del 1 är riskettan)

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hantera riskfyllda situationer, främst manövrering på halt underlag.

Utbildningen tar 3-4 timmar att genomföra och jag åker till Ljungby Trafikövningsbana. I regel åker du med 3 andra elever och mig.

När är det dags för halkbana och vilka är kraven?

Du ska kunna köra bra

Jag kan boka en halkbanetid åt dig när jag har gjort bedömningen att du är redo.

Inga tydliga krav

Riskutbildningen har inga konkreta krav för godkännande, utan är du bara med och följer instruktionerna ska du bli godkänd. Ett av Transportstyrelsens mål med halkbanekörningen är faktiskt att du ska misslyckas med momenten några gånger för att du ska få känna på konsekvenserna av att överskatta sin prestationsförmåga.

Halkbanebeviset giltig i 5 år

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, vilket innebär att du har lång tid på dig att klara teoriprovet och uppkörningen.

Hur det går till på halkbanan

Olika halkbanor har olika rutiner, men här kommer en generell bild av hur utbildningen kan gå till:

Introduktion, teori och andra övningar

  • Legitimationskontroll (du måste kunna legitimera dig för att halkbanan ska kunna registrera ditt deltagande hos Transportstyrelsen).
  • Introduktion, alkotest, syfte och mål.
  • Du får testa hur det känns att krocka i cirka 7 km/h genom att åka i en stol ner för en liten ramp. Frivilligt moment.
  • Du får testa att ta dig ur en upp- och nedvänt bil. Frivilligt moment.
  • Diskussion och reflektion.

Själva halkkörningen

Körning är indelad i olika moment (varje moment görs flera gånger):

  • Slalomkörning mellan koner.
  • Bromsningsövningar (både halt och torrt underlag).
  • Sväng i hal kurva.
  • Undanmanöver; väja för ett hinder.

Utbildaren måste vara godkänd

För att riskutbildningen ska vara giltig måste utbildaren ha godkänts av Transportstyrelsen.

På halkbanan kommer du köra själv i "din" bil och halkbaneinstruktören kommer ger dig anvisningar med en "walkie-talkie" som du kan höra via en högtalaren i bilen. Halt väglag blir det genom is under den kalla årstiden, annars sprutar man med vatten så det blir vattenplaning på banan.

​Priset för att åka till halkbanan är 2400 kr. I priset ingår ca 1 timme övningskörning antingen till Ljungby eller hem från Ljungby, när möjlighet ges tränar vi på att göra omkörningar. Vägen till Ljungby ger bra möjligheter till det då det delvis är motorväg och motortrafikled/"2 + 1-väg".  På trafikskolan kan du ta med valfri dricka, på halkbanan blir det fika under en paus och efter halkbanan åker vi in till Ljungby Centrum och äter lunchbuffé på Rosegarden. Så i priset ingår dricka, fika, ca 1 timme övningskörning, halkbanekörning och lunchbuffé.