Riskutbildning del 1 - Riskettan för B-körkort

I körkortsutbildningen för personbil ingår sedan 1 november 2009 en riskutbildning. Riskutbildningen är uppdelad i två delar; riskutbildning 1 och Riskutbildning 2.
Riskutbildning 1 är kursen om alkhohol, droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden i trafiken. Riskutbildning 2 är halkbanekörning. 

Båda dessa utbildningar är obligatoriska och dessa måste du ha genomfört för att få göra teori- och körprov hos Trafikverket.

Innehåll och omfattning

Riskettan ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Riskutbildningen är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

När du skall gå riskettan måste du ha giltig legitimation med dig!

Anmäl dig här!